FRÉTTIR

Fornleifastofnun Íslands
Fornleifastofnun Íslands4 days ago
Starfsfólk Fornleifastofnunar var á Spáni að kynna hluta af niðurstöðum sínum á alþjóðlegri ráðstefnu landshátta fornleifafræðinga.

Hægt er að lesa meira um rannsóknina á Facebook síður hennar sem við erum að deila. Enn fremur er hægt kynna sér efni rannsóknarinnar á heimasíðu hennar: transice.hi.is.
Fornleifastofnun Íslands
Fornleifastofnun Íslands4 weeks ago
Vefverslun Fornleifastofnunar er komin aftur í lag! Við hvetjum alla til að kynna sér úrvalið og vekjum sérstaka athygli á nýjustu bókinni okkar um Skálholt sem er nú á kynningnartilboði.

Our web store is back in order! We encourage you to look at the selection and check out our publication offer on the latest addition: Skálholt volume 2

Fornleifastofnun Íslands
Fornleifastofnun Íslands4 weeks ago
Á hverju ári er unnin fornleifaskráning vegna margvíslegra framkvæmda hér á landi. Slík skráning er hentug til að varpa ljósi á áhrif framkvæmda á fornleifar á afmörkuðum reitum en veitir takmarkaða innsýn í menningarlandslag á stærri svæðum og er í raun léttvægt innlegg fyrir heildaryfirsýn yfir eðli og ástand minja á Íslandi. Til að öðlast slíka yfirsýn þarf að skrá minjar á landinu öllu en í nágrannalöndum okkar er slíkri skráningu víðast lokið og jafnvel búið að fara margar umferðir. Á Íslandi er heildarskráning (stundum nefnt aðalskráning) fornleifa því miður skammt á veg komin. Nokkur sveitarfélög á landinu hafa þó hafið (og í sumum tilfellum jafnvel lokið) slíkri grunnskráningu innan sinna marka og má nefna sveitarfélög í Eyjafirði, Árnessýslu og Rangárvallasýslu í þessu samhengi. Ljóst er þó að stórátaks er þörf til að koma grunnskráningu minja á Íslandi í ásættanlegt horf og á meðan hverfa ár hvert tugir eða jafnvel hundruðir staða í alls kyns umrót (bæði vegna náttúruvár og af mannavöldum). Aðalskráning fornleifa hefur verið eitt af baráttumálum Fornleifastofnunar allt frá upphafi og vinna starfsmenn stofnunarinnar einhverja slíka skráningu fyrir sveitarfélög ár hvert. Þessa dagana eru fornleifafræðingar frá stofnuninni að vinnu við aðalskráningu í Rangárþingi eystra og fylgja hér nokkrar myndir úr skráningunni sem að þessu sinni fer fram undir Eyjafjöllum í stórbrotnu landslagi.

ÚTGÁFA

Smelltu á titlana til að sjá verkefnin.

Bókaskrá.
Ritrýnt fræðirit.
Rit Fornleifastofnunar Íslands, Archaeologia Islandica, kom fyrst út í nóvember 1998. Með útgáfu ritsins er stefnt að því að kynna alþjóðlegum lesendahópi fornleifarannsóknir á Íslandi. Ritið birtir nýjar greinar um íslenska fornleifafræði eða efni tengt henni, allt frá landnámi á 9. öld til síðari tíma. Greinarnar eru á ensku. Ritstjóri er Orri Vésteinsson.
Hér má finna nýjustu rannsóknaskýrslur okkar.

MENNTUN

Fornleifaskólinn

Fornleifaskólinn var settur á stofn árið 1997, og hefur verið starfræktur á nær hverju sumri síðan þá. Hlutverk skólans er að auka þekkingu íslenskra og erlendra nemenda á íslenskri fornleifafræði. Nemendur, hvaðanæva úr heiminum hafa tekið þátt í námskeiðum skólans þar sem þeim eru kennd undirstöðuatriði íslenskrar fornleifafræði. Skólinn hefur starfað í 4 vikur á hverju sumri og fá nemendur þjálfun í uppgrefti og fornleifaskráningu en einnig er kennt með fyrirlestrum, málstofum og verklegum tímum í umsjá fornleifafræðinga og annarra vísindamanna. Þátttakendur í fornleifaskólanum þurfa að hafa hafið nám í fornleifafræði og einnig er æskilegt að áhugasvið þeirra tengist íslenskri fornleifafræði, eða fornleifafræði Norður-Atlantshafsins.

Nánari upplýsingar komar síðar hvenær skólinn verður haldinn næst.

Fornleifaskóli barnanna

Fornleifaskóli barnanna var verkefni sem Fornleifastofnun Íslands tók þátt í ásamt samstarfsaðilum úr Litlulaugaskóla í Reykjadal, Hinu þingeyska fornleifafélagi og fornleifafræðingum við Hunter og Brooklyn Háskóla í New York. Skólinn hefur einnig verið haldinn við Odda á Rangárvöllum í samvinnu við Oddafélagið.

Háskóli Íslands

Fornleifastofnun Íslands tók virkan þátt í stofnun fornleifasviðs við Háskóla Íslands og hefur haldið uppi sterkri samvinnu síðan. Heimasíða sviðsins má finna hér.

UM OKKUR

Fornleifastofnun hefur sett sér metnaðarfull markmið um hágæðarannsóknir á sviði íslenskrar fornleifafræði. Stofnunin hefur einsett sér að vera í fararbroddi vísindalegra rannsókna á íslenskum fornleifum og nær þeim markmiðum með öflugum grunnrannsóknum, nánu samstarfi við innlenda og erlenda vísindamenn og rannsóknarstofnanir, og virkri akademískri umræðu sem meðal annars birtist í öflugu útgáfustarfi. Okkar fólk.

Gagnagrunnur okkar, ÍSLEIF, hefur upplýsingar :

0 Fornminjar á landinu.

(er langstærsta safn sinnar tegundar hér á landi)