FRÉTTIR

Fornleifastofnun Íslands
Fornleifastofnun Íslands1 week ago
Fornleifastofnun hlaut nýlega erlendan styrk til þess að ljúka við rannsókn á legsteinum í Borgarfirðinum.

Á ensku heitir verkefnið 'The archaeology of death and multispecies history.' Markmið rannsóknarinnar er margþætt en eitt að undirmarkmiðum hennar er að greina þróun hugmynda um kyngervi í íslensku samfélagi, frá 16. öld og til dagsins í dag.

Með fornleifafræðilegum aðferðum er hægt að draga saman vitneskju um þætti sem geta varpað ljósi á hugmyndir og þróun kyngervis sem endurspeglast í gerðfræði og áletrunum legsteina. Legsteinar frá 16. öld og yngri eru mikilvægar samtímaheimildir um ólíka samfélagshópa. Greining á legsteinum mun kalla fram þá einstaklinga sem sjaldan hafa fengið rödd í fræðunum til þessa og mun þetta verkefni hjálpa okkur að skilja betur stöðu kynjanna, óháð þjóðfélagsstigum, í fortíðinni.
Fornleifastofnun Íslands
Fornleifastofnun Íslands3 weeks ago
Meint íshústóft í landi Gunnólfsvíkur. Tóftin er á meðal þeirra minja sem fornleifafræðingar Fornleifastofnunar hafa skráð á síðustu dögum en unnið er að skráningu á afmörkuðu svæði í Langanesbyggð fyrir sveitarfélagið
Fornleifastofnun Íslands
Fornleifastofnun Íslands3 weeks ago
Starfsmenn stofnunarinnar sinna nú uppgreftri í Ólafsdal. Hægt er að fylgjast með fréttum þaðan á síðu rannsóknarinnar.
Fornleifastofnun Íslands
Fornleifarannsóknir í Ólafsdal
Ólafsdalur fly-by: Kláruðum að afhjúpa gólfin í dag, erum frekar spennt að komast í að grafa þau.
Fornleifastofnun Íslands
Fornleifastofnun Íslands4 weeks ago
Nú er vettvangsvinna sumarsins komin á fullt skrið hjá starfsmönnum Fornleifastofnunar. Í síðustu viku fóru af stað rannsóknir í Odda og Ólafsdal, minjar voru skráðar vegna ljósleiðaralagnar í Mýrdal, vegna breikkunar Reykjanesbrautar við Straumsvík og vegna uppbyggingar á aðstöðu í Höfða í Mývatnssveit þaðan sem myndin er en hún er af Ferjukletti sem notaður var þegar ferjað var milli Kálfastrandar og Höfða.
Fornleifastofnun Íslands
Fornleifastofnun Íslands1 month ago
Við viljum benda á tvö sumarstörf við Háskóla Íslands sem henta nemum í fornleifafræði. Í báðum tilvikum er um að ræða verkefni sem unnin verða í samstarfi við Fornleifastofnun. Umsóknarfrestur er 5. júní.
https://form.vinnumalastofnun.is/sumarstorf/jobslist.aspx?t=Jobs&psearch=fornleifar&Submit=Leita+a%C3%B0+starfi&psearchtype=
Fornleifastofnun Íslands
Fornleifastofnun Íslands1 month ago
Þessa dagana er verið að skrá fornminjar í Hrunamannahreppi. Meðal þeirra jarða sem verið er að skrá er Hörgsholt. Jörðin er komin í eyði og er varðveisla minja þar mjög góð eins og myndirnar gefa til kynna.

Fornleifastofnun hefur skráð minjar í Hrunamannahreppi undanfarin ár og meðfylgjandi slóð vísar á fyrstu áfangaskýrslu aðalskráningar fornminja í sveitarfélaginu.

https://www.researchgate.net/publication/338886314_Adalskraning_fornminja_i_Hrunamannahreppi

ÞJÓNUSTA

SKRÁNING

Fornleifaskráning er skipuleg kortlagning allra fornleifa, þ.e. mannvistarleifa sem eru eldri en 100 ára og teljast því friðhelgar skv. þjóðminjalögum. Frá árinu 1993 hefur Fornleifastofnun Íslands unnið að fornleifaskráningu víða um land og unnið jafnt og þétt að því að bæta skráningarkerfið, geymslu og miðlun gagnanna. Fornleifaskráningu er skipt í svæðis-, aðal- og deiliskráningu.

Frekari upplýsingar má finna hér

UPPGRÖFTUR

Fjölmargir uppgreftir eru gerðir á vegum Fornleifastofnunar á hverju ári. Þar er bæði um að ræða stór verkefni sem eru unnin á mörgum árum og smærri fornleifakannanir sem oft eru gerðar fyrir framkvæmdaaðila, t.d. Vegagerðina eða sveitarfélög og verkfræðistofur sem fyrirhuga byggingar og aðrar stórframkvæmdir.

ÁHÆTTUMAT

Góð skipulags- og hönnunarvinna byggir á þekkingu á landsháttum og áhrifum byggingar á umhverfið. Við sérhæfum okkur í áhættumati á menningarminjum. Hafa samband.

FORVARSLA GRIPA

Við forverjum og skráum gripi. Hafið samband fyrir frekari upplýsingar.

MENNINGARMINJAR OG FERÐAMENNSKA

Okkar fólk hefur mikla reynslu af menningartengdri ferðamennsku. Sjá nánar hér.

ÚTGÁFA

Smelltu á titlana til að sjá verkefnin.

Bókaskrá.
– Í vinnslu.
Ritrýnt fræðirit.
Rit Fornleifastofnunar Íslands, Archaeologia Islandica, kom fyrst út í nóvember 1998. Með útgáfu ritsins er stefnt að því að kynna alþjóðlegum lesendahópi fornleifarannsóknir á Íslandi. Ritið birtir nýjar greinar um íslenska fornleifafræði eða efni tengt henni, allt frá landnámi á 9. öld til síðari tíma. Greinarnar eru á ensku. Ritstjóri er Orri Vésteinsson.
Hér má finna nýjustu rannsóknaskýrslur okkar.

MENNTUN

Fornleifaskólinn

Fornleifaskólinn var settur á stofn árið 1997, og hefur verið starfræktur á hverju sumri síðan þá. Hlutverk skólans er að auka þekkingu íslenskra og erlendra nemenda á íslenskri fornleifafræði. Nemendur, hvaðanæva úr heiminum hafa tekið þátt í námskeiðum skólans þar sem þeim eru kennd undirstöðuatriði íslenskrar fornleifafræði. Skólinn starfar í 4 vikur á hverju sumri og fá nemendur þjálfun í uppgrefti og fornleifaskráningu en einnig er kennt með fyrirlestrum, málstofum og verklegum tímum í umsjá fornleifafræðinga og annarra vísindamanna. Þátttakendur í fornleifaskólanum þurfa að hafa hafið nám í fornleifafræði og einnig er æskilegt að áhugasvið þeirra tengist íslenskri fornleifafræði, eða fornleifafræði Norður-Atlantshafsins. Síða skólans.

Fornleifaskóli barnanna

Fornleifaskóli barnanna er verkefni sem Fornleifastofnun Íslands hefur tekið þátt í undanfarin þrjú ár ásamt samstarfsaðilum úr Litlulaugaskóla í Reykjadal, Hinu þingeyska fornleifafélagi og fornleifafræðingum við Hunter og Brooklyn Háskóla í New York. Síða skólans.

Háskóli Íslands

Fornleifastofnun Íslands tók virkan þátt í stofnun fornleifasviðs við Háskóla Íslands og hefur haldið uppi sterkri samvinnu síðan. Heimasíða sviðsins má finna hér.

UM OKKUR

Fornleifastofnun hefur sett sér metnaðarfull markmið um hágæðarannsóknir á sviði íslenskrar fornleifafræði. Stofnunin hefur einsett sér að vera í fararbroddi vísindalegra rannsókna á íslenskum fornleifum og nær þeim markmiðum með öflugum grunnrannsóknum, nánu samstarfi við innlenda og erlenda vísindamenn og rannsóknarstofnanir, og virkri akademískri umræðu sem meðal annars birtist í öflugu útgáfustarfi. Okkar fólk.

Gagnagrunnur okkar, ÍSLEIF, hefur upplýsingar :

0 Fornminjar á landinu.

(er langstærsta safn sinnar tegundar hér á landi)