FRÉTTIR

Fornleifastofnun Íslands
Fornleifastofnun Íslands3 days ago
Nú er hægt að nálgast bækur Fornleifastofnunar á góðu verði á Bókamarkaðnum á Laugardalsvelli. Bækurnar eru á fræðabókasvæðinu!
Fornleifastofnun Íslands
Fornleifastofnun Íslands2 weeks ago
Á dögunum kom út grein í nýju veftímariti, Archaeology Now, um rannsókn Fornleifastofnunar á manngerðum hellum í Odda á Rangárvöllum. Á þessum vettvangi er lögð áhersla á ríkulegt myndefni og þar gefst tækifæri til þess að kynna verkefni sem eru í vinnslu en hefur ekki verið lokið. Hlaða má greininni niður án endurgjalds:
Fornleifastofnun Íslands
Fornleifastofnun Íslands4 weeks ago
Skemmtileg færsla um eitt af þeim nýsköpunarverkefnum sem starfsmenn Fornleifastofnunar komu að í sumar. Verkefnið snerist um að athuga hvort hægt væri að mæla ljómunareiginleika feldspat eða kvars í jarðvegi (á ensku nefnt optically stimulated luminescence - OSL) á Íslandi til þess að hjálpa okkur að skilja betur þróun seljabúskapar hér á landi. OSL-greiningar var styrkt af Fornminjasjóði. Spennandi framtíð framundan!

ÚTGÁFA

Smelltu á titlana til að sjá verkefnin.

Bókaskrá.
Ritrýnt fræðirit.
Rit Fornleifastofnunar Íslands, Archaeologia Islandica, kom fyrst út í nóvember 1998. Með útgáfu ritsins er stefnt að því að kynna alþjóðlegum lesendahópi fornleifarannsóknir á Íslandi. Ritið birtir nýjar greinar um íslenska fornleifafræði eða efni tengt henni, allt frá landnámi á 9. öld til síðari tíma. Greinarnar eru á ensku. Ritstjóri er Orri Vésteinsson.
Hér má finna nýjustu rannsóknaskýrslur okkar.

MENNTUN

Fornleifaskólinn

Fornleifaskólinn var settur á stofn árið 1997, og hefur verið starfræktur á nær hverju sumri síðan þá. Hlutverk skólans er að auka þekkingu íslenskra og erlendra nemenda á íslenskri fornleifafræði. Nemendur, hvaðanæva úr heiminum hafa tekið þátt í námskeiðum skólans þar sem þeim eru kennd undirstöðuatriði íslenskrar fornleifafræði. Skólinn hefur starfað í 4 vikur á hverju sumri og fá nemendur þjálfun í uppgrefti og fornleifaskráningu en einnig er kennt með fyrirlestrum, málstofum og verklegum tímum í umsjá fornleifafræðinga og annarra vísindamanna. Þátttakendur í fornleifaskólanum þurfa að hafa hafið nám í fornleifafræði og einnig er æskilegt að áhugasvið þeirra tengist íslenskri fornleifafræði, eða fornleifafræði Norður-Atlantshafsins.

Nánari upplýsingar komar síðar hvenær skólinn verður haldinn næst.

Fornleifaskóli barnanna

Fornleifaskóli barnanna var verkefni sem Fornleifastofnun Íslands tók þátt í ásamt samstarfsaðilum úr Litlulaugaskóla í Reykjadal, Hinu þingeyska fornleifafélagi og fornleifafræðingum við Hunter og Brooklyn Háskóla í New York. Skólinn hefur einnig verið haldinn við Odda á Rangárvöllum í samvinnu við Oddafélagið.

Háskóli Íslands

Fornleifastofnun Íslands tók virkan þátt í stofnun fornleifasviðs við Háskóla Íslands og hefur haldið uppi sterkri samvinnu síðan. Heimasíða sviðsins má finna hér.

UM OKKUR

Fornleifastofnun hefur sett sér metnaðarfull markmið um hágæðarannsóknir á sviði íslenskrar fornleifafræði. Stofnunin hefur einsett sér að vera í fararbroddi vísindalegra rannsókna á íslenskum fornleifum og nær þeim markmiðum með öflugum grunnrannsóknum, nánu samstarfi við innlenda og erlenda vísindamenn og rannsóknarstofnanir, og virkri akademískri umræðu sem meðal annars birtist í öflugu útgáfustarfi. Okkar fólk.

Gagnagrunnur okkar, ÍSLEIF, hefur upplýsingar :

0 Fornminjar á landinu.

(er langstærsta safn sinnar tegundar hér á landi)