FRÉTTIR

Fornleifastofnun Íslands
Fornleifastofnun Íslands2 weeks ago
Aðalskráning fornminja er þolinmæðisverk sem getur tekið mörg ár þegar unnið er í stórum sveitarfélögum á borð við Rangárþing eystra á Suðurlandi. Þar hefur Fornleifastofnun unnið að slíkri skráningu í nokkur ár og miðar verkinu vel. Rannsóknarsvæði þessa árs er í gamla Hvolhreppi þar sem enn er fjöldi vel varðveittra minja og minjaheilda. Meðfylgjandi myndir eru frá jörðinni Efri-Hvoli en þær sýna forn garðlög og bæjarstæði.
Fornleifastofnun Íslands
Fornleifastofnun Íslands1 month ago
Boðið verður upp á leiðsögn um uppgraftarsvæðið í Odda, fimmtudaginn 24. ágúst, kl. 20.00. Tekið verður á móti gestum við Langekru.
Fornleifastofnun Íslands
Fornleifastofnun Íslands2 months ago
Uppgröftur er hafinn á nýjan leik í Odda á Rangárvöllum en þar fer fram rannsókn á umfangsmiklu kerfi manngerðra hella. Búið er að opna stórt svæði við munna hrunins hellis en í könnunarskurði sem þar var gerður í fyrra kom í ljós niðurgrafið, torfhlaðið hús sem virðist hafa verið í notkun frá 950-1100. Ofan við það, við norðurmörk uppgraftarsvæðisins er kominn í ljós gafl af húsi sem var yfirgefið fyrir lok 15. aldar. Svo virðist sem að það hafi verið byggt ofan í rústir manngerða hellisins en áframhaldandi rannsókn mun skýra samband hússins og hellisins betur. Enn bætast því við upplýsingar um langa og flókna sögu nýtingar á hellunum í Odda.

ÚTGÁFA

Smelltu á titlana til að sjá verkefnin.

Bókaskrá.
Ritrýnt fræðirit.
Rit Fornleifastofnunar Íslands, Archaeologia Islandica, kom fyrst út í nóvember 1998. Með útgáfu ritsins er stefnt að því að kynna alþjóðlegum lesendahópi fornleifarannsóknir á Íslandi. Ritið birtir nýjar greinar um íslenska fornleifafræði eða efni tengt henni, allt frá landnámi á 9. öld til síðari tíma. Greinarnar eru á ensku. Ritstjóri er Orri Vésteinsson.
Hér má finna nýjustu rannsóknaskýrslur okkar.

MENNTUN

Fornleifaskólinn

Fornleifaskólinn var settur á stofn árið 1997, og hefur verið starfræktur á nær hverju sumri síðan þá. Hlutverk skólans er að auka þekkingu íslenskra og erlendra nemenda á íslenskri fornleifafræði. Nemendur, hvaðanæva úr heiminum hafa tekið þátt í námskeiðum skólans þar sem þeim eru kennd undirstöðuatriði íslenskrar fornleifafræði. Skólinn hefur starfað í 4 vikur á hverju sumri og fá nemendur þjálfun í uppgrefti og fornleifaskráningu en einnig er kennt með fyrirlestrum, málstofum og verklegum tímum í umsjá fornleifafræðinga og annarra vísindamanna. Þátttakendur í fornleifaskólanum þurfa að hafa hafið nám í fornleifafræði og einnig er æskilegt að áhugasvið þeirra tengist íslenskri fornleifafræði, eða fornleifafræði Norður-Atlantshafsins.

Nánari upplýsingar komar síðar hvenær skólinn verður haldinn næst.

Fornleifaskóli barnanna

Fornleifaskóli barnanna var verkefni sem Fornleifastofnun Íslands tók þátt í ásamt samstarfsaðilum úr Litlulaugaskóla í Reykjadal, Hinu þingeyska fornleifafélagi og fornleifafræðingum við Hunter og Brooklyn Háskóla í New York. Skólinn hefur einnig verið haldinn við Odda á Rangárvöllum í samvinnu við Oddafélagið.

Háskóli Íslands

Fornleifastofnun Íslands tók virkan þátt í stofnun fornleifasviðs við Háskóla Íslands og hefur haldið uppi sterkri samvinnu síðan. Heimasíða sviðsins má finna hér.

UM OKKUR

Fornleifastofnun hefur sett sér metnaðarfull markmið um hágæðarannsóknir á sviði íslenskrar fornleifafræði. Stofnunin hefur einsett sér að vera í fararbroddi vísindalegra rannsókna á íslenskum fornleifum og nær þeim markmiðum með öflugum grunnrannsóknum, nánu samstarfi við innlenda og erlenda vísindamenn og rannsóknarstofnanir, og virkri akademískri umræðu sem meðal annars birtist í öflugu útgáfustarfi. Okkar fólk.

Gagnagrunnur okkar, ÍSLEIF, hefur upplýsingar :

0 Fornminjar á landinu.

(er langstærsta safn sinnar tegundar hér á landi)