FRÉTTIR

Fornleifastofnun Íslands
Fornleifastofnun Íslands5 days ago
Niðurstöður nýrrar og umfangsmikillar rannsóknar á erfðaefni fólks frá víkingaöld hafa á síðustu dögum vakið mikla athygi um allan heim, enda um tímamótarannsókn að ræða. Greinin birtist í vísindaritinu Nature og það er gaman að segja frá því bein úr rannsóknum Fornleifastofnunar á Hofstöðum, Hringsdal og Ingiríðarstöðum eru meðal þess sem rannsakað var og er dr. Hildur Gestsdóttir, starfsmaður Fornleifastofnunar einn af greinarhöfundum.

https://www.ruv.is/frett/2020/09/16/vikingarnir-voru-ekki-bara-ljoshaerdir-skandinavar?fbclid=IwAR2FjcC3P-0ejqMOCaHHax8RzoxBfRStKkTvhJZHHQQ3lYjhtsHUAqkYObgVið
Fornleifastofnun Íslands
Fornleifastofnun Íslands is at Svarfaðardalur.3 weeks ago
Svarfaðardalur
Þessa dagana eru fornleifafræðingar frá Fornleifastofnun Íslands að störfum í Svarfaðardal.  Rannsóknin felst í töku borkjarna og gerð könnunarskurða á völdum miðaldabýlum á svæðinu og hún er unnin í samvinnu við sagnfræðingana Árna Daníel Júlíusson og Axel Kristinsson. Rannsóknin er hluti af umfangsmeira verkefni sem hefur að markmiði að kanna byggðaþróun miðalda í Svarfaðardal og nágrenni með rannsóknum á öllum tiltækum heimildum, þar á meðal fornleifum. Rannsóknin er m.a. fjármögnuð með styrkjum úr Rannsóknasjóði HÍ og frá Sögufélagi Svarfdælinga. Á myndinni er horft yfir Syðra-Tungukot.
Fornleifastofnun Íslands
Fornleifastofnun Íslands4 weeks ago
Borgarrómantík eða hvað? Hafnargarðurinn í Tryggvagötu.
Fornleifastofnun Íslands
Fornleifastofnun Íslands is in Skorradalur.1 month ago
Útihúsbyggingar frá 20. öld teljast seint til íburðarmestu mannvirkja aldarinnar en geta þó verið heillandi á sinn hátt eins og þessar myndir úr Skorradal sýna. Þessa dagana vinnur Fornleifastofnun að gerð húsakönnunar í niðurdal Skorradals í samvinnu við Hjörleif Stefánsson arkitekt. Verkið er unnið fyrir Skorradalshrepp.
@ Skorradalur
Fornleifastofnun Íslands
Fornleifastofnun Íslands1 month ago
Fjallað er um Oddarannsóknina og þrívíddarskann af hellinum í Odda á mbl.is í dag
Fornleifastofnun Íslands
Fornleifastofnun Íslands1 month ago
Sólin skein á býlið Skugga í Hörgárdal þegar skrásetjari Fornleifastofnunar
átti leið hjá #fornleifaskráning #hörgársveit #FSÍ

ÞJÓNUSTA

SKRÁNING

Fornleifaskráning er skipuleg kortlagning allra fornleifa, þ.e. mannvistarleifa sem eru eldri en 100 ára og teljast því friðhelgar skv. þjóðminjalögum. Frá árinu 1993 hefur Fornleifastofnun Íslands unnið að fornleifaskráningu víða um land og unnið jafnt og þétt að því að bæta skráningarkerfið, geymslu og miðlun gagnanna. Fornleifaskráningu er skipt í svæðis-, aðal- og deiliskráningu.

Frekari upplýsingar má finna hér

UPPGRÖFTUR

Fjölmargir uppgreftir eru gerðir á vegum Fornleifastofnunar á hverju ári. Þar er bæði um að ræða stór verkefni sem eru unnin á mörgum árum og smærri fornleifakannanir sem oft eru gerðar fyrir framkvæmdaaðila, t.d. Vegagerðina eða sveitarfélög og verkfræðistofur sem fyrirhuga byggingar og aðrar stórframkvæmdir.

ÁHÆTTUMAT

Góð skipulags- og hönnunarvinna byggir á þekkingu á landsháttum og áhrifum byggingar á umhverfið. Við sérhæfum okkur í áhættumati á menningarminjum. Hafa samband.

FORVARSLA GRIPA

Við forverjum og skráum gripi. Hafið samband fyrir frekari upplýsingar.

MENNINGARMINJAR OG FERÐAMENNSKA

Okkar fólk hefur mikla reynslu af menningartengdri ferðamennsku. Sjá nánar hér.

ÚTGÁFA

Smelltu á titlana til að sjá verkefnin.

Bókaskrá.
– Í vinnslu.
Ritrýnt fræðirit.
Rit Fornleifastofnunar Íslands, Archaeologia Islandica, kom fyrst út í nóvember 1998. Með útgáfu ritsins er stefnt að því að kynna alþjóðlegum lesendahópi fornleifarannsóknir á Íslandi. Ritið birtir nýjar greinar um íslenska fornleifafræði eða efni tengt henni, allt frá landnámi á 9. öld til síðari tíma. Greinarnar eru á ensku. Ritstjóri er Orri Vésteinsson.
Hér má finna nýjustu rannsóknaskýrslur okkar.

MENNTUN

Fornleifaskólinn

Fornleifaskólinn var settur á stofn árið 1997, og hefur verið starfræktur á hverju sumri síðan þá. Hlutverk skólans er að auka þekkingu íslenskra og erlendra nemenda á íslenskri fornleifafræði. Nemendur, hvaðanæva úr heiminum hafa tekið þátt í námskeiðum skólans þar sem þeim eru kennd undirstöðuatriði íslenskrar fornleifafræði. Skólinn starfar í 4 vikur á hverju sumri og fá nemendur þjálfun í uppgrefti og fornleifaskráningu en einnig er kennt með fyrirlestrum, málstofum og verklegum tímum í umsjá fornleifafræðinga og annarra vísindamanna. Þátttakendur í fornleifaskólanum þurfa að hafa hafið nám í fornleifafræði og einnig er æskilegt að áhugasvið þeirra tengist íslenskri fornleifafræði, eða fornleifafræði Norður-Atlantshafsins. Síða skólans.

Fornleifaskóli barnanna

Fornleifaskóli barnanna er verkefni sem Fornleifastofnun Íslands hefur tekið þátt í undanfarin þrjú ár ásamt samstarfsaðilum úr Litlulaugaskóla í Reykjadal, Hinu þingeyska fornleifafélagi og fornleifafræðingum við Hunter og Brooklyn Háskóla í New York. Síða skólans.

Háskóli Íslands

Fornleifastofnun Íslands tók virkan þátt í stofnun fornleifasviðs við Háskóla Íslands og hefur haldið uppi sterkri samvinnu síðan. Heimasíða sviðsins má finna hér.

UM OKKUR

Fornleifastofnun hefur sett sér metnaðarfull markmið um hágæðarannsóknir á sviði íslenskrar fornleifafræði. Stofnunin hefur einsett sér að vera í fararbroddi vísindalegra rannsókna á íslenskum fornleifum og nær þeim markmiðum með öflugum grunnrannsóknum, nánu samstarfi við innlenda og erlenda vísindamenn og rannsóknarstofnanir, og virkri akademískri umræðu sem meðal annars birtist í öflugu útgáfustarfi. Okkar fólk.

Gagnagrunnur okkar, ÍSLEIF, hefur upplýsingar :

0 Fornminjar á landinu.

(er langstærsta safn sinnar tegundar hér á landi)